Zamówienie na prenumeratę Mazowieckiego Kwartalnika Edukacyjnego wraz z dodatkiem, Biuletynem Informacyjnym Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kwartalnik MERITUM można zamówić na trzy sposoby:
- przesyłając druk zamówienia na adres:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
- przesyłając druk zamówienia faksem na numer 48 362 44 90


- wypełniając poniższy formularz elektroniczny

Koszt rocznej prenumeraty 1 egzemplarza kwartalnika + dodatek wynosi 50 zł (12,50 zł za wydanie + dodatek, w tym koszty przesyłki)
Zamawiam prenumeratę kwartalnika "MERITUM" oraz dodatek OŚWIATA MAZOWIECKA na rok 2013
Zamawiający upoważniamy Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

Prenumerata MERITUM


Ilość egzemplarzy, jaką chcesz zamówić
NIP Placówki
Nazwa urzędu, szkoły, placówki
lub imię i nazwisko odbiorcy indywidualnego
Ulica i numer
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Email:
Telefon kontaktowy:

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli