Nr meritum 2/2015 (37)
Dialog w szkole, szkoła dialogu

Teorie i badania
Pedagogiczna interpretacja dialogu
dr Dorota Jankowska 2
Edukacja przez dialog pedagogiczny
Prof. Jerzy Zieliński 10
Dialog motywujący w rozmowie z uczniem
Olga Mrozowska 17
Narracja w dialogu
Alicja Jesionowska 23
Fragment raportu Analiza społeczna 2013
28

Nauczanie i uczenie się
My wychowujemy was, ale i wy nas wychowujecie, czyli o zgodzie Korczaka na prawdziwy dialog
Agnieszka Witkowska - Krych 41
W dialogu
Dr Marzena Grzelak - Klaus 47
Czy rozmowa to już dialog?
Hann Drzewiecka, Elżbieta Lemańska 55
O dialogu w szkole
Jarosław Basaj 59
Wzajemne wsparcie zamiast rywalizacji
Anna Krusiewicz 63
Jak dla dobra ucznia wzmocnić dialog nauczycieli z rodzicami
Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Zofia Grudzińska 67

Dobra praktyka
Szkoła współpracy to szkoła dialogu
Anna Jurewicz 77
Poszukiwacze zagubionej motywacji
Małgorzata Gasik 86
Dialog- nadzieją
Anna Włodarczyk 91

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: Dialog w edukacji
Marta Jaroszewska 94
Książki o dialogu warte polecenia
Izabela Wrzesińska 96

Technologie informacyjne i komunikacyjne
Czy Korczak miałby konto na fejsie ?
Ewa Kędracka-Feldman 98

Prawo oœświatowe
Wakacyjnie o prawie oświatowym
Bogusław Tundios 105

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli