Nr meritum 1/2015 (36)
Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające

Teorie i badania
Co kształtuje ocenianie kształtujące?
dr Grażyna Czetwertyńska 2
Nauczyciel ocenia?
Marta Choroszczyńska 8
Funkcje i formy informacji zwrotnej
Tomasz Garstka 13
Ocenianie kształtujące ? strategie i techniki
Magdalena Pater 19

Nauczanie i uczenie się
Dydaktyczne aspekty oceniania kształtującego
Wojciech Papaj 25
Rola dyrektora we wdrażaniu oceniania kształtującego w szkole
Małgorzata Nowak 30
Dlaczego sztuka pytania jest sztuką myślenia? - ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Lidia Pasich 39
Ocenianie kształtujące w metodzie projektu
Elżbieta Tołwińska - Królikowska 45

Dobra praktyka
Znam pewną szkołę OK...
Beata Kossakowska 53
Kropla drąży kamień, czyli jak przekonać się do OK
Beata Franczuk 61
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie jest OK!
Dorota Dębska, Aneta Kaczor, Beata Poryszewska 65
W drodze do oceniania kształtującego
Małgorzata ROSTKOWSKA 69

Samokształcenie
Zestawienie Bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2014 na temat: Ocenianie kształtujące
Anna Bakierzyńska 75
Książki warte polecenia
Ewa Kędracka - Feldman 77

Technologie informacyjne i komunikacyjne
RUBRIC jako narzędzie komunikacji w procesie oceniania
Ewa Kędracka - Feldman 79

Prawo oœświatowe
Ocenianie po nowemu nieco
Bogusław Tundzios 84

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli