Nr meritum 4/2014 (35)
Promocja szkoły w mediach

Teorie i badania
Dlaczego potrzebny jest marketing w zarządzaniu szkołą?
Prof. Jan Fazlagić 2
Lipdub szkolny oraz jego walory edukacyjne, wychowawcze i promocyjne
Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska 8

Nauczanie i uczenie się
Szkoła w sieci. Szkolne strony WWW
Agnieszka Borowiecka 15
Jak redagować treści na strony WWW
Maciej SZMIGIELSKI 22
Promocja nieuświadomiona, czyli warto zaglądać do "chmury"
Ewa KĘDRACKA 26

Dobra praktyka
Blog jako narzędzie promocji szkoły
Małgorzata ROSTKOWSKA 35
Infografika - nowa przestrzeń dla promocji szkoły
Izabela RUDNICKA 38
Komunikacja poprzez media społecznościowe
Elżbieta PRYŁOWSKA-NOWAK 44
Szkoła w sieci widziana oczami rodzica
Anna GRZYBOWSKA 49
Polsat Viasat History inspiruje i przywraca historię do życia w szkołach
54

Samokształcenie
Atrakcyjne galerie zdjęć i pokazy na stronie WWW
Hanna BASAJ, Filip DEMBSKI 56
Gazetka szkolna w promocji szkoły. Wybrane aplikacje
Filip DEMBSKI 60
Szkolny newsletter - szybki i skuteczny środek komunikacji szkoły z rodzicami
Hanna BASAJ 65
Kto jest dobry, a kto nie?, czyli o rankingach szkół w Internecie
Grażyna GREGORCZYK 69
Promocja szkoły w mediach. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009 - 2014.
Aldona Zawadkiewicz 77

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Prawo oœświatowe
Prawne aspekty prowadzenia szkolnej strony internetowej
Dariusz SKRZYŃSKI 79
Promocja szkoły i budowanie wizerunku w kontekście ewaluacji zewnętrznej
Bogusław TUNDZIOS 86

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli