Nr meritum 3/2014 (34)
Uczenie się

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 3/2014 (34)
w formacie PDF (rozmiar pliku 5,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Neurodydaktyka, czyli o tym, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się
Dr Marzena Żylińska 2
Drogowskazy uczenia się Najskuteczniejsze strategie nauczania i uczenia się według prof. Johna Hattie
Ewa Weber 11
Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce?
Beata Kossakowska 18
Pomysł na szkołę uczącą się? Zacznijmy od uczących się nauczycieli
Marcin Polak 23
Zabawy Fundamentalne - drogowskaz dla rodzica i opiekuna
Colin Rose, tłum. Ewa Weber 27

Nauczanie i uczenie się
Szukając dziury w całym - refleksje o uczeniu i nauczaniu
Małgorzta Taraszkiewicz 31
Skuteczne uczenie się poza szkołą - edukacja domowa
Małgorzata Rostkowska 37

Dobra praktyka
Co to znaczy "szkoła uczy się?"
Ewa Kędracka-Feldman 44
Wspólne uczenie się szkoły w świetle teorii inteligencji wielorakich
Anna Rękawek 51
Szkoła jako klasa
Małgorzata Wolszczak 58
Z matematyką konkurować może tylko mecz, czyli jak uczą się najlepsi
Małgorzata Gasik 63
Uczeń też człowiek - swoje zdanie o nauczycielach ma
Małgorzata Gasik 68
Sprytny sposób na efektywną naukę
Ewa Weber 71
Jak nie zostać "wykomputerowanym?"
Aleksandra Banach - Kazimierczak, Małgorzata Gasik 73

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: Uczenie się
Małgorzata Wierzbicka 89
Neurodydaktyka - czyli droga od subiektywizmu do sprawdzonych faktów
Ewa Weber 91

Technologie informacyjne i komunikacyjne
"Edukacja na Nowo" zaczyna się od nauczyciela
Dorota Janczak, Izabela Rudnicka 75
Czego uczymy się, programując. Refleksje o nauczaniu programowania w szkole podstawowej
Dr Katarzyna Olędzka,Wanda Jochemczyk 82

Prawo oœświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 93

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli