Nr meritum 2/2014 (33)
Kompetencje społeczne

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 2/2014 (33)
w formacie PDF (rozmiar pliku 5,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Co to są kompetencje społeczne?
Katarzyna Koszewska 0
Kompetencje społeczne w aspekcie kompetencji kluczowych
Katarzyna Leśniewska,Katarzyna Szczepkowska 11
Kompetencje społeczne w procesie ewaluacji
Dr hab. Leszek Korporowicz 0
Fakty i mity dotyczące komunikacji interpersonalnej
Tomasz Garstka 24
Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współczesnych nauczycieli
Dr Sylwia Jaskuła 30
Konflikt konfliktowi nierówny
Ewa Maksymowska 36

Nauczanie i uczenie się

Dobra praktyka
Kompetencje społeczne a profilaktyka problemowa. Studium przypadku. Trening Kompetencji Społecznych
Magdalena Zaczyńska 41
ROZUMIEM - CHCĘ - DZIAŁAM Strategie i dobre praktyki kształcenia kompetencji społecznych w szkole
Sylwia Żmijewska - Kwiręg 48
Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich - propozycja dla edukacji zawodowej
Sławomir Piwowarczyk 57
Z dyrektorami warszawskich szkół NA TEMAT ZNACZENIA I SPOSOBÓW KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH UCZNIÓW
Katarzyna Pankowska - Koc, Zdzisław Sawaniewicz 63

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: kompetencje społeczne nauczycieli i uczniów
Małgorzata Wierzbicka 68
Warunki pracy polskich nauczycieli a ich kondycja psychofizyczna
Dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski 70
Prawdziwego przyjaciela najlepiej poznać po lekcji z TOC
Aleksandra Banach - Kazimierczak, Małgorzata Gasik 79
Dobry zespół, czyli jaki?
Małgorzata Pomianowska, Dariusz Pomianowski 82
Kompetencje społeczne i osobiste wychowawcy w pracy z klasą trudną
Hanna Drzewiecka - Krawczyk 92
Najbardziej przedsiębiorczy gimnazjaliści pochodzą z Płocka, a pingwiny... z Madagaskaru
Małgorzata Gasik 99

Technologie informacyjne i komunikacyjne
Uczniowie kształtują kompetencje społeczne jako Latarnicy Polski Cyfrowej
Marcin Zaród 101
Wrażliwość to pierwszy stopień do sukcesu
Barbara Halska 104
Kompetencje społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym
Jolanta Okuniewska 106

Prawo oœświatowe
Nowości w prawie oświatowym
110

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli