Nr meritum 1/2014 (32)
Profesjonalizm nauczania
Nr meritum 1/2014 (32)
Profesjonalizm nauczania

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 1/2014 (32)
w formacie PDF (rozmiar pliku 5,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Profesjonalizm nauczyciela
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak 2
Wyzwania dla szkoły w ponowoczesnej rzeczywistości
Witold Kołodziejczyk 11
Edukacja 2050 według konektywistów
Grażyna Gregorczyk 22
Katalog kompetencji społecznych nauczyciela XXI wieku
Alicja Wieczorkiewicz-Wiśniewska 28

Nauczanie i uczenie się
Jak uczyć? Jak uczyć się? efektywnie?
Anna Jurewicz 33
W poszukiwaniu (nie)straconego ucznia?
Prof. UAM dr hab. Stanisław Dylak, Grażyna Barabasz, Alicja Sobierajska, 45
Dyrektor liderem rozwoju
Małgorzata Nowak 55
Tworzenie zasobów edukacyjnych w Internecie
Bożena Boryczka, Agnieszka Borowiecka 64
Nauczycielskie sieci sposobem na? dżunglę (informacji i zadań)
Ewa Kędracka-Feldman 74

Dobra praktyka

Samokształcenie
Edukacja wczesnoszkolna
Mirosława Pleskot 78
Edukacja humanistyczna (język polski 2000-2003)
Iwona Krzemińska 80
Edukacja matematyczna
Barbara Wierzchucka 82
Edukacja przyrodnicza
Dr Ewa Pyłka-Gutowska 83
Zarządzanie szkołą/placówką oświatową
Teresa Gańko 85
Uczymy się uczyć
Beata Kossakowska 86
Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce
Ewa Lubczyńska 87

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Prawo oœświatowe
Prawo oświatowe. Dziś wyłącznie subiektywnie
Bogusław Tundzios 88

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli