Nr meritum 4/2013 (31)
Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 4/2013 (31)
w formacie PDF (rozmiar pliku 5,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Technologia szansą dla personalizacji kształcenia
Prof. Maciej M. Sysło 2
Przepis na Nauczyciela XXI wieku
Dr Barbara Ostrowska 14
Nauczyciel wobec wymagań społeczeństwa informacyjnego, czyli jaki powinien być cyberbelfer
Grażyna Gregorczyk 22
Cyfrowa szkoła, czyli jaka?
Małgorzata Rostkowska 22

Nauczanie i uczenie się
Technologie mobilne w edukacji językowej - na przykładzie języka angielskiego
Dr Elżbieta Gajek 27
BYOD w szkole - BY ODkrywać e-dukację
Dorota Janczak 34
Jak budować potencjał edukacyjny urządzeń mobilnych?
Elżbieta Pryłowska-Nowak 38
Uczymy (się) zdalnie programowania
Agnieszka Borowiecka 44
Mobilne laboratorium przyrodnicze
Elżbieta Kawecka 52

Dobra praktyka
Wyzwanie włączenia TIK w pracę innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Prof. Laurence Rogers i John Twidle 56
Co ciekawsze - zajęcia edukacyjne w terenie czy zabawy z naszymi urządzeniami mobilnymi?
Elżbieta Pryłowska-Nowak 65
Edukacyjny potencjał konferencji TED i portalu TEDEd
Witold Kranas 72
Potencjał smartfonów i tabletów w nauczaniu przedmiotowym
Piotr Szlagor 75
Zarządzanie awatarową klasą
Jolanta Okuniewska 78
Rozszerzona szkoła
Katarzyna Olędzka 82
Uczę się online
Wanda Jochemczyk 85
Konkursy interdyscyplinarne dla uczniów o życiu i twórczości Janusza Korczaka - przykład wartościowego wykorzystania TIK w edukacji
Grażyna Gregorczyk, Bożena Boryczka, Rostkowska Małgorzata 88

Samokształcenie
LearningApps - bezpłatna platforma do tworzenia interaktywnych ćwiczeń dla uczniów
Hanna Basaj 94
Tworzenie dokumentów tekstowych na urządzenia mobilne
Agnieszka Borowiecka 97
Blendspace - platforma do tworzenia i udostępniania lekcji oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów
Hanna Basaj 104
Aplikacje Web 2.0 wspierające zarządzanie projektami szkolnymi i pracą grupową
Bożena Boryczka 107
Recenzja książki Nicolasa Carra - Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg?
Grażyna Gregorczyk 114
Edukacja mobilna, cyfrowa i zdalna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2011-2013
Marzena Jarocka 116

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Prawo oœświatowe
Prawo oświatowe
Bogusław Tundzios 121

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli