Nr meritum 3/2013 (30)
Procesowe wspomaganie szkół

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 3/2013 (30)
w formacie PDF (rozmiar pliku 5,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Edukacja w epoce globalizacji - scenariusze i trendy TiB
Witold Kołodziejczyk 2
Wspomaganie szkoły jako organizacji
Małgorzata Górska 10

Nauczanie i uczenie się

Dobra praktyka
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako inicjator projektów edukacyjnych
Jarosław Zaroń 17
PROJEKT Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, czyli wspieranie złowione w sieć
Beata Kossakowska 21
W drodze do sukcesu - wspólnie i odrębnie. Teoretyczny model wspierania uczniów w Szkole Startu do Kariery
Zofia Lisiecka, Klemens Stróżyński 28
PROJEKT Otwarte Przedszkola
Mirosława Pleskot 40
PROJEKT Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, czyli bawimy się myślą
Elżbieta Lemań 49
Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, czyli jak celowo, systematycznie i profesjonalnie nauczać twórczości
Prof. Krzysztof J. Szmidt 57
PROJEKT TOC, czyli sTOCzmy walkę z ograniczeniami!
Małgorzata Gasik, dr Agnieszka Zielińska 62
TOC? Zdecydowanie polecam!
Debi Roberts 67
PROJEKT Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu
Teresa Gańko 70
Model pracy metodą projektu edukacyjnego w gimnazjum
dr Bożena Kubiczek 70

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: rozwój procesowy szkoły - wspomaganie szkoły
Małgorzata Wierzbicka 84

Technologie informacyjne i komunikacyjne
Własny kąt do pracy - Superbelfrzy Mini
Anna Grzegory 82

Prawo oœświatowe

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli