Nr meritum 2 2013 (29)
Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 2/2013 (29)
w formacie PDF (rozmiar pliku 5,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
GOTOWOŚĆ DZIECI CZY GOTOWOŚĆ SZKOŁY? kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach
Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko 2
Badania edukacyjne uczniów po klasie III szkoły podstawowej opracowane na podstawie Raportu OBUT 2012
Bogumiła Ogrodowczyk 8
Międzynarodowe badania PIRLS i TIMSS jako ważne źródło informacji o polskich nauczycielach i uczniach
Alina Karaśkiewicz 12
Wiek biologiczny a wyniki egzaminacyjne
Z prof. Instytutu Badań Edukacyjnych dr hab. Romanem Dolatą rozmawia redakcja ?Meritum? 14

Nauczanie i uczenie się
Waga wychowania przedszkolnego w procesie przygotowawczym dziecka do podjęcia nauki w szkole
Dr Aneta Jegier 17
Samodzielność dziecka a jego gotowość do nauki
Bogumiła Ogrodowczyk 23
Lekcja (o) odpowiedzialności
Małgorzata Gasik 28
"Odpowiedź na wyzwania XXI wieku - gamifikacja dla najmłodszych"
Anna Grzegory 31
TWORZENIE GIER JAKO INNOWACYJNA METODA NAUCZANIA W CAŁOŚCI
AGNIESZKA BILSKA 35

Dobra praktyka
Sześciolatek w dobrych rękach
Małgorzata Gasik 37
Koniec gimnazjum - moment ważnych decyzji. Jak pomóc młodzieży w wyborze drogi edukacji i pracy?
Magdalena Kamieniecka 40
Wartość edukacyjna gry w szachy na przykładzie funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie-Wesołej
Marta Drabarek 45
Młodzież i filantropia
Dariusz Mol 49
Młodzież i Filantropia w wypowiedziach uczniów z PG Nr 13 w Radomiu
- 53
Gotowość szkolna - studium diagnozy gotowości uczniów w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu
Aneta Jakubowska, Anna Kalbarczyk 57

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: dojrzałość szkolna, diagnoza pedagogiczna, adaptacja społeczna
Anna Bakierzyńska, Monika Cejmer 73

Technologie informacyjne i komunikacyjne
E- gotowość szkolna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Jacek Ścibor 61
Portale społecznościowe a potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 9-15 lat
Dr Damian Muszyński 64
Czy i po co nauczać małe dzieci programowania?
Dorota Janczak 68

Prawo oœświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 75

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli