Nr meritum 4 2012 (27)
WOLNE I OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 4/2012 (27)
w formacie PDF (rozmiar pliku 5,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Zasoby otwarte - prawdy i fikcje. Środowiska wirtualne zamiast e-podręczników
Prof. Maciej M. Sysło 2
E-podręcznik - a cóż to takiego?
Dr Grażyna Czetwertyńska 8
Wykluczenie edukacyjne czy wolny dostęp do edukacji?
Bożena Bednarek-Michalska 12
Czy nauczyciele i uczniowie są gotowi na otwartość? Z dr. Marcinem Grynbergiem rozmawiają Grażyna Gregorczyk i Bożena Boryczka
Grażyna Gregorczyk i Bożena Boryczka 19
Edukacja medialna - porozmawiajmy o konkretach
Dorota Górecka-O?Connor 24
TED otwiera świat
Grażyna Gregorczyk, Ewa Kędracka-Feldman 27
"Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji" w formowaniu kompetencji InfoTechnicznych. Pogłębiona diagnoza jakości kształcenia informatyczno-technicznego w polskiej szkole
Karolina Bartołd-Michalak 32

Nauczanie i uczenie się
Niewykorzystany potencjał bibliotek cyfrowych
Dr Barbara Kamińska-Czubała 36
Czy warto być wikipedystą? Jakie umiejętności kształtuje redagowanie encyklopedii?
Anna Burchard, Marta Wnukowicz 41
Akademia Khana - edukacja wszędzie i dla każdego
Witold Kranas 45
Odwrócona lekcja, czyli praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi
Małgorzata Rostkowska 49
Wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE)- na podstawie własnych nauczycielskich doświadczeń
Małgorzata Rostkowska 60

Dobra praktyka
Wolne zasoby edukacyjne na lekcji języków obcych
Dr Elżbieta Gajek 52
Otwarte zasoby edukacyjne w pracy historyka i polonisty
Mirosława Bogacz 55

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2012 na temat: Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE)
Aldona Zawałkiewicz 63
"Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych"
Agnieszka Borowiecka 66
"Wszystkim wstęp wolny". Podróż po najbardziej znanych muzeach i galeriach sztuki na świecie w Google Art Project
Elżbieta Pryłowska-Nowak 68
Otwarte Zasoby Edukacyjne poparte przez przedstawicieli rządów na świecie ? relacja z kongresu UNESCO
Karolina Grodecka 73
Wolne i Otwarte Oprogramowanie w szkołach
Adam Jurkiewicz 75
Kiedy uwolnią się zasoby UNESCO?
Elżbieta Pryłowska-Nowak 80
Czarny PR wokół e-podręczników
Michał "rysiek" Woźniak 86

Prawo oś›wiatowe
Otwarte materiały edukacyjne - podstawowe kwestie prawne
Dr Krzysztof Siewicz 88

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli