Nr meritum 3 2012 (26)
EDUKACJA DLA ZDROWIA

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 3/2012 (26)
w formacie PDF (rozmiar pliku 3,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Współczesny człowiek a zdrowie
Dr hab. prof. Jan Tylka 2
Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, szkole i społeczeństwu?
Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska 6
Zakład pracy miejscem promowania zdrowia i kształtowania kultury prozdrowotnej
Grażyna Gregorczyk 12
Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli
Prof. Bogusław Śliwerski 20

Nauczanie i uczenie się
Szkoła miejscem wsparcia społecznego? Ależ tak!
Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska 25
Nauczyciele - skutecznymi mediatorami
Tomasz Garstka 30
Czy umiesz zadbać odpowiednio o swoje zdrowie fizyczne? Jeżeli nie, zrób to jak najszybciej!
Dr Renata Czarniecka 35
Krytycznie o wpływie aktywności sportowej na różne sfery zdrowia dzieci i młodzieży
Robert Jaszczuk 42
Wykorzystanie gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w treningu zdrowotnym
Dr Stanisław Tuzinek 48
Lekcja WF - zajęcia z pasją czy przykry obowiązek? Wybór należy do ciebie
Małgorzata Gasik 55

Dobra praktyka
Ruch i zdrowe żywienie w szkole (projekt HEPS)
Katarzyna Stępniak 60
Szkoły Promujące Zdrowie w województwie mazowieckim
Katarzyna Żelichowska 67
Edukacja zdrowotna w MSCDN Wydział w Radomiu
Urszula Kuna 71
Dzięki udziałowi w programie Szkoła Promująca Zdrowie dostrzegliśmy swoje mocne strony
Elżbieta Marciniak, Mirosława Zgódka-Wiśniewska, Marzenna Dąbrowska 74
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej"
Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, Dr Katarzyna Wolnicka 78

Samokształcenie
Czy można odbić się od dna? O pokonywaniu niepomyślności losu w świetle koncepcji resilience
Hanna Drzewiecka-Krawczyk 82
Kulturowe i religijne aspekty zdrowia
Małgorzata Górska 87

Technologie informacyjne i komunikacyjne
Zdrowie w sieci
Bożena Boryczka 93
Telefon, tablet - zdrowe uzależnienie?
Elżbieta Pryłowska-Nowak 98

Prawo oś›wiatowe
Edukacja dla zdrowia
101

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli