Nr meritum 2 2012 (25)
SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁĄ KREATYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 2/2012 (25)
w formacie PDF (rozmiar pliku 2,7 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Samorząd uczniowski jako narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji obywatelskich, a szczególnie udziału w podejmowaniu decyzji
Joanna Pietrasik 2
Samorząd uczniowski, czyli szkoła działania
Michał Tragarz 7
Koncepcja samorządu dziecięcego Janusza Korczaka we współczesnej szkole
Dr Iwona Błaszczak 13
Egoistyczni czy prospołeczni? Jaka jest polska młodzież?
20
Samorząd uczniowski w praktyce. Co wiemy o jego kondycji na podstawie badań?
Olga Napiontek 24

Nauczanie i uczenie się
Wybory do samorządu uczniowskiego - wielka szansa na naukę demokracji!
Martyna Michalik 28
Wyzwania stojące przed samorządem uczniowskim w szkole podstawowej
Piotr Sienkiewicz 34
Modele samorządności uczniowskiej w różnych krajach.
39
Mazowiecka oświata w rękach obywateli
41

Dobra praktyka
Praktycznie... o samorządności w szkole
Bożena Czarnecka-Akus 42
Duże ego chowamy do kieszeni, czyli samorządność według płockich uczniów
Małgorzata Gasik 44
Szkoła przyszłych samorządowców
47
Przygoda z samorządem uczniowskim
Iwona Krzemińska 49
Scenariusz zajęć pt. "Prawa jednostki - prawa dziecka"
Elżbieta Władyniak 52

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: samorząd uczniowski
Anna Bakierzyńska 55

Technologie informacyjne i komunikacyjne
Młodzi i media
Grażyna Gregorczyk 59
Narzędzia TIK do wspierania pracy i współpracy samorządów szkolnych
Hanna Basaj 63

Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 65

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli