Nr meritum 1 2012 (24)
NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 1/2012 (24)
w formacie PDF (rozmiar pliku 4,4 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Szkolna sztywność i elastyczność
Prof. Maciej Karwowski 2
"Janusowe oblicza" edukacji
Barbara Gełczewska 8
Szkoła jako organizacja nowatorska czy tylko model teoretyczny?
Alina Karaśkiewicz 11
Samoregulacja w uczeniu się - rozmowa "Meritum" z dr Shoshi Reiter
15

Nauczanie i uczenie się
Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
Małgorzata Gasik 19
Zastosowanie narzędzi TOC w języku angielskim, języku polskim i matematyce
23
Obyś belfrów oceniał, czyli o ocenie pracy nauczyciela trochę przewrotnie ? zastosowanie TOC w pracy dyrektora szkoły
Dominika Warska 29
Innowacyjna_matematyka.norma_czy_oksymoron.pl
Monika Jonczak, Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska 31
Plan daltoński odpowiedzią na indywidualizację w nauczaniu
Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel 37
Koncepcja planu daltońskiego w praktyce
Anna Sowińska 41
Pomoce wspierające pracę i realizację koncepcji daltońskiej
Natalia Franczak 44
Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego - założenia a rzeczywistość
Prof. Seweryn Sulisz 46

Dobra praktyka
Ruch Naukowy Małych Szkół jako przykład systemowego rozwiązania w podnoszeniu jakości pracy szkoły
Dr Teresa Stankiewicz 52
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Monika Wilkowska 55
Międzynarodowa wymiana idei i nowatorskich rozwiązań
Dr Teresa Stachurska-Maj 60
Czarowanie z "Kopernikiem"
63
Lekcja daje do myślenia
Barbara Gełczewska 66
Język angielski dla dyslektyków
Agnieszka Zakrzewska, Barbara Kujawa 76
Proste eksperymenty fizyczne w dydaktyce szkolne
Mirosław Łoś 78
Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym
Dr Katarzyna Pankowska-Koc 80

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 na temat: nowa edukacja
Anna Bakierzyńska 84
Czy parametryzacja sprzyja innowacyjności nauczania - z doświadczeń EWD
Ewa Kędracka 86

Technologie informacyjne i komunikacyjne
Konektywizm, czyli o uczeniu się w epoce cyfrowej
Grażyna Gregorczyk, Alicja Małgorzata Kozak 93

Prawo oświatowe
Nowości oświatowe, czyli tsunami edukacyjne
Bogusław Tundzios 98

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli