Nr meritum 4 2011 (23)
Technologie informacyjno-komunikacyjne w projektach edukacyjnych

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 4/2011 (23)
w formacie PDF (rozmiar pliku 4,8 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum, pierwsze spostrzeżenia
Elżbieta Kąkiel 2
Projekty edukacyjne w rękach nauczyciela - refleksyjnego praktyka
Ewa Kędracka 7
Metoda projektów
Beata Zych 12

Nauczanie i uczenie się
Zmagania z projektem gimnazjalnym
Ida Kasak-Bukowska 45
Projekt edukacyjny w gimnazjum i rola technologii informacyjnej w jego realizacji
Alicja Sitarz 47
Współczesna szkoła a metoda projektu. Projekty w Gimnazjum na Twardej
Marta Wnukowicz, Janusz Wierzbicki 51

Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Notebook w klasie - propozycja rozwiązania
Agnieszka Borowiecka 19
Ornitologia w sieci i w praktyce
Elżbieta Gajek 24
Projekty wideo - językowe i międzynarodowe
Elżbieta Gajek 27
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia, czyli o projektach realizujących treści edukacji zdrowotnej
Grażyna Gregorczyk, Małgorzata Siłka 31
Jak cyfrową bajkę zmieniać w rzeczywistość?
Dorota Janczak 37
W jaki sposób technologia informacyjna może pomóc przy projektach edukacyjnych?
Marta Wnukowicz, Janusz Wierzbicki 42

Samokształcenie
Edukacyjne zastosowanie komiksu w projekcie gimnazjalnym i nie tylko
Hanna Basaj 58
Mind mapping w sieci
Hanna Basaj 63
STIXY - darmowe narzędzie do gromadzenia i udostępniania informacji w sieci Internet
Hanna Basaj 67
Projekt gimnazjalny z wykorzystaniem Microsoft Photosynth, czyli od ogólu do szczegółu
Michał Grześlak 70
Prezentacja Pecha Kucha - sposób na przedstawienie projektu gimnazjalnego
Witold Karnas 73
WorldWide Telescope w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym
Dorota i Jacek Kuprasowie 78
WebQuest propozycją tworzenia projektów gimnazjalnych
Małgorzata Rostkowska 83

Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 88

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli