Nr meritum 2 2011 (21)
SZKOŁA - RODZICE...

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 2/2011 (21)
w formacie PDF (rozmiar pliku 5,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Na dzień dobry - ABC współpracy z rodzicami
Małgorzata Taraszkiewicz 2
Rozważania o skutecznej współpracy z rodzicami niepełnosprawnych uczniów
Katarzyna Szymańska, Bożena Świderska 7
W trosce o dziecko, czyli o współpracy szkoły z rodzicami
Dr Beata Bocian 10
Program Wzmacniania Rodziny
Grażyna Piotrkowska 18
"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" - prezentacja wyników badań
Marcin J. Sochocki 22

Nauczanie i uczenie się
Czy wpsółpraca rodziców ze szkołą jest możliwa? (subiektywny i tendencyjnie stronniczy obraz szkoły)
Mieczysław Wojciechowski 32
Współpraca, czyli praca wspólna
Małgorzata Kowalczyk 35
Jak pomagać rodzicom dzieci, które są sprawcami lub ofiarami przemocy rówieśniczej?
Tomasz Olaf Kołodziejczyk 38

Dobra praktyka
Spotkanie "Meritum" z Wojciechem Starzyńskim, prezesem Fundacji "Rodzice Szkole"
44
Rodzice i nauczyciele wychowawcy
Zofia Gos 49
Bez wywiadówek, czyli o osobistych spotkaniach rodziców z opiekunem dziecka w szkole
Dr Piotr Giertych 52
Otwarty dialog, przyjazne współdziałanie
Aneta Głuszniewska 55
Szkoła wychowuje razem z rodzicami, nie obok rodziców
Monika Górska 57
Matki mają głos
60

Technologie informacyjne
Dziecko w sieci, a gdzie rodzice?
Małgorzata Rostkowska 62
WebsQie Smykusie, czyli WebQuest w przedszkolu
Marzena Grzęda 65

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2011 na temat: szkoła - rodzice
Anna Bakierzyńska 69
Nowości wydawnicze
Izabela Wrzesińska 71

Prawo oświatowe
Rodzice, szkoła, prawo
Bogusław Tundzios 72
Nowości w prawie oświatowym
74

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli