Nr meritum 1 2011 (20)
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 1/2011 (20)
w formacie PDF (rozmiar pliku 2,1 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Edukacja włączająca szansę dla wszystkich uczniów
Prof. Tamara Zacharuk 2
Rozważania o integracji
Wanda Agnieszka Jabłońska 8
Kształtowanie kompetencji społecznych w obecnym systemie edukacji zawodowej oraz ich znaczenie dla funkcjonowania młodych ludzi na rynku pracy - raport z badań Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Jarosław Chojecki, Wojciech Pieniążek
Komentarz: Katarzyna Koszewska
Opracowanie: Arkadiusz Brzeziński
12

Nauczanie i uczenie się
Dziecko odmienne kulturowo w szkole
Małgorzata Górska 21
Dzieci uchodźców
Joanna Żepielska 30
Dzieci przewlekle chore
Mirosława Suchocka 33
Afazja znana i nieznana
Sławomira Załęska 41

Dobra praktyka
Edukacja włączająca w szkole w Łajskach
Marek Tarwacki 50
Klasy terapeutyczne - obserwacje i uwagi praktyka
Ewa Gurtler-Wójcik 53
Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem
Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska 58
Spotkania ze sztuką szansą na lepsze życie
Aleksandra Banach-Kaźmierczak 64
List studentki
Komentarz: Katarzyna Koszewska 68

Technologie informacyjne
Narzędzia cyfrowe ułatwiające pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - na przykładzie nauki języka obcego
Dr Elżbieta Gajek 70
Jak zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób niemówiących lub z poważnymi zaburzeniami mowy?
Dr Anna Lechowicz 74

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2011 na temat: specjalne potrzeby edukacyjne
Anna Bakierzyńska 77
Nowości wydawnicze
Katarzyna Szczepkowska 80

Prawo oświatowe
Być bliżej dziecka, czyli zmiany w podejściu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Katarzyna Leśniewska 81
Zadania dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli i gimnazjów w okresie przejściowym wdrażania zmian w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska 85
Rodzice a szkoła - założenia współdziałania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Bożena Świderska 89
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 91

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli