Nr meritum 4 2010 (19)
Bezpieczeństwo w szkole...

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 4/2010(19)
w formacie PDF (rozmiar pliku 3,4 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Bezpieczeństwo w szkole
Katarzyna Pankowska-Koc, Ewa Kędracka 2
Bezpieczeństwo świata z perspektywy naszego uczestnictwa w NATO i UE
Dr hab. inż Grzegorz Sobolewski 4
Bezpieczeństwo w szkole w aspekcie współczesnych zagrożeń
Dr Tomasz Kowalczyk 12
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na terenie szkoły/placówki oświatowej
Katarzyna Koszewska 16
Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle współczesnych wyzwań i rozwiązań organizacyjnych
Dr Andrzej Pieczywok 23
Opinie rodziców uczniów szkół podwarszawskich, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole
Katarzyna Pankowska-Koc 28

Bezpieczeństwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze stresem
Prof. dr hab. Jan F. Terelak 31
Profilaktyka samobójstw w szkole
Prof. dr hab. Barbara Pilecka 37
Gwałt i przemoc seksualna
Ewa Maksymowska 45
Zjawisko agresji w szkole
Dr Julita Błasiak 50
Edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w edukacji
Dr Renata Czarniecka 55

Dobra praktyka
Z myślą o naszym bezpieczeństwie
Beata Mroczkowska 59
Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - innowacja pedagogiczna
Dr Radosław Piotrowicz 63
Motywacja do nauki pierwszej pomocy i sugestie dotyczące prowadzenia szkolenia
Jarosław Woch 68
Wsparcie psychiczne poszkodowanego w wypadku dziecka - wskazówki praktyczne
Elżbieta Sideris 72

Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2010 na temat: edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Zdrojewska 76
Pozycje polecane
Katarzyna Pankowska-Koc 80
Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia
Jerzy Kopański 82

Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym - JESIEŃ 2010
Bogusław Tundzios 88

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli