Nr meritum 3 2010 (18)
EFEKTY KSZTAŁCENIA

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 3/2010(18)
w formacie PDF (rozmiar pliku 5,2 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Efekty uczenia się - w centrum uwagi
Ewa Kędracka 2
O efektach kształcenia w podstawie programowej
Małgorzata Lipska 7
Co wiem o ocenianiu, które sprzyja efektywności kształcenia?
Beata Kossakowska 14

Nauczanie i uczenie się
Neurolingwistyczne programowanie, czyli jak wykorzystywać możliwości ludzkiego umysłu
Dr Ewa Suchecka 22
Empatia w pracy nauczyciela
Ewa Noemi Orłowska 28
Uczniowskie "czytam, więc jestem" w społeczeństwie informacyjnym
Krystyna Cembrzyńska 31
Pedagogika Montessori - szansa czy utopia?
Dorota Rotowska 38
Efektywność kształcenia
Dr Urszula Markowska-Manista, Aleksandra Niedźwiecka-Wardak 42

Dobra praktyka
"(Nie) trzeba naprawde być talentem!"
Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska 44
Tutoring w szkole jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej
Elżbieta Nerwińska 49
Między standaryzacją a indywidualizacją, czyli jak pomóc uczniom z problemami w nauce
Bogumiła Ogrodowczyk, Joanna Pocałuń 57
Ewaluacja wewnętrzna efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
Teresa Gańko, dr Renata Skoczkowska 59

Technologie informacyjne
Elektroniczny dziennik szkolny
Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień 67
E-dziennik - blaski i cienie
Wiesława Iwaniak 74
Komputer jako narzędzie wspomagające pracę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Stolarczyk 75
Strona internetowa narzędziem promocji efektów kształcenia w szkołach realizujących Partnerskie Projekty Szkół
Anna Masna, Julia Płachecka 78

Samokształcenie
Europejskie Portfolio Językowe - stan obecny i nowe wyzwania
Justyna Lesisz 81
EPOSTL jako nowe narzędzie w procesie kształcenia nauczycieli języków obcych
Magdalena Urbaniak 83
Biblioteka szkolna stymulatorem efektów kształcenia
Danuta Brzezińska 87

Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym ciąg dalszy
Bogusław Tundzios 93

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli