Nr meritum 2 2010 (17)
CYFROWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 2/2010 (17)
w formacie PDF (rozmiar pliku 3,7 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Agresja elektroniczna wśród młodzieży - rodzaje, skutki, profilaktyka
Edyta Sabicka, Kamila Knol, Agata Matuszewska 2
Gry i młodzi gracze
Dr Jerzy Zygmunt Szeja 8
Ciemna strona Internetu
Jaromir Bogacz 12
Internet dojrzał, a my... chorzy?
Michał Feldman 16

Nauczanie i uczenie się
Bezpieczeństwo w sieci tematem lekcji językowej
Dr Elżbieta Gajek 18
Gry, które uczą
Dr Augustyn Surdyk 22
Uczymy dzieci, jak być bezpiecznym w Internecie
Agnieszka Borowiecka 26
Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci"
Robert Makowski 34
Kim jestem, czyli tożsamość w sieci
Agnieszka Borowiecka 39

Dobra praktyka
Stop cyberprzemocy!
Małgorzata Nowak 42
Bezpieczeństwo szkolnej infrastruktury informatycznej
Jerzy Piskor 46
Bezpieczeństwo dziecka w pracy przy komputerze i w sieci Internet - monitoring i ograniczanie dostępu do treści niepożądanych
Janusz Wierzbicki 51
BlackLists - sposób na darmowy filtr treści niepożądanych w polskich szkołach
Artur Rudnicki 57
Dziennik elektroniczny w szkole
Dariusz Stachecki 61
Bezpieczeństwo programu zarządzającego biblioteką
Paweł Górski 64
Odzyskiwanie danych i latające talerze, czyli jak uchronić się przed utratą ważnych informacji
Łukasz Boguszewski 67

Samokształcenie
Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem oraz zabezpieczenie komputera (systemów operacyjnych, programów i danych). Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009
Marzena Jarocka 70
Przed czym i jak chronić komputer?
Marcin Kozłowski 73
"Prawa autorskie w szkole"
Małgorzata Rostkowska 77

Prawo oświatowe
Komentarz do podstawy programowej przedmiotu informatyka
Małgorzata Rostkowska 78
Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności
Dariusz Skrzyński 81
Kilka uwag na temat bezpieczeństwa (prawnego) w kontekście nauczania online
Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień 85

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli