Nr meritum 1 2010 (16)
JĘZYKI (NIE)OBCE

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 1/2010 (16)
w formacie PDF (rozmiar pliku 2,4 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Zagadnienia dwujęzyczności jako przedmiot badań glottodydaktycznych
Dr hab. Magdalena Olpińska 2
Metody nauczania języków obcych a literatura
Dr Ewa Kalinowska 8
Konstruktywistyczna dydaktyka języków obcych a system szkolny
Dr Marzena Żylińska 15
Problematyka międzykulturowości a nauczanie języków obcych – rozważania z pogranicza teorii i praktyki
Dr Anna Jaroszewska 21
Wielorakie sposoby uczenia języka – czyli jak wspierać rozwój umiejętności językowych w języku drugim, korzystając z koncepcji inteligencji wielorakich
Dr Małgorzata Pamuła 27

Nauczanie i uczenie się
Edukacja językowa w podstawie programowej
Joanna Gregorczyk 31
„Wczesna edukacja językowa” – projekt MSCDN
Agnieszka Zakrzewska 33
Kształcenie dwujęzyczne a nauczanie języków obcych
Aleksandra Ratuszniak, Elżbieta Świerczyńska 35
Co daje szkole prowadzenie oddziałów dwujęzycznych?
Piotr Golinowski 40
Rozwijanie zdolności do nauki języków obcych u uczniów na lekcji języka obcego
Joanna Sobańska-Jędrych 43
Wymiana międzynarodowa
Iwona Moczydłowska 48

Technologie informacyjne
Komputerowe wspomaganie uczenia się i nauczania języków obcych
Dr Elżbieta Gajek 53
WebQuest jako metoda nauczania języków obcych
Dr Małgorzata Al-Khatib 60
Zastosowanie platformy edukacyjnej MOODLE na lekcjach języka obcego
Dr Marzena Żylińska 66

Dobra praktyka
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu – dwadzieścia lat minęło
Elżbieta Kwaśnik 71
Z doświadczeń Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia nauczycieli Języka Francuskiego (Uniwersytet Warszawski)
Dr Ewa Kalinowska 74
Podróże językowe z Comeniusem
Anna Majewska 76
CLIMATES – Creative Language Learning and Multicultural Activities. Together in European Schools Comenius
Anneta Sadowska - Martyka 78
Łacina w gimnazjum, czemu nie?
Mirosław Słomczewski 80
Język francuski w szkole podstawowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Maria Kaznowska 82

Samokształcenie
Oferta doskonalenia indywidualnego za granicą
Aleksandra Długosz 87
EuroProf, czyli inny sposób na zdobywanie kwalifikacji do nauczania języka hiszpańskiego
Ewa Piech 91

Prawo oświatowe
Egzaminy zewnętrzne z języków obcych dziś i jutro
Joanna Gregorczyk 95
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 99

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli