Nr meritum 4 2009 (15)
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nowej podstawie programowej

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 4/2009 (15)
w formacie PDF - pobierz


Podstawa programowa - opinie i komentarze
Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej - wypisy
2
Komentarz do podstawy programowej
Prof. dr hab. Maciej Sysło, Mgr inż. Wanda Jochemczyk 13
Opinia o nowej podstawie programowej zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych
Dr Andrzej Walat 19
Kilka pytań po lekturze nowych podstaw programowych
Grażyna Gregorczyk 24

Badania i analizy
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - co dalej
Małgorzata Rostkowska 29
Rola i miejsce TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w świetle zapisów nowej podstawy programowej
Elżbieta Kawecka 32
Technologia informacyjna w nauczaniu geografii w świetle nowej podstawy programowej
Anna Grzybowska, Małgorzata Witecka 35
Technologia informacyjno-komunikacyjna i konstruktywistyczny model kształcenia na lekcjach matematyki - mit czy rzeczywistość?
Hanna Basaj 41
Technologie informacyjno-komunikacyjne w podstawie programowej do nauczania języków obcych
Dr inż. Elżbieta Gajek 43
Język polski a technologia informacyjna - ogólna refleksja nauczyciela (informatyki)
Małgorzata Rostkowska 48
Nowa podstawa programowa w bibliotece szkolnej
Danuta Brzezińska 53

Dobra praktyka
Historia i nowoczesność
Michał Komuda 59
Specyfika pracy przy komputerze z dzieckiem najmłodszym
Małgorzata Rostkowska 62
Elementarz z komputerem i Logomocja
Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka 66
Edukator technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Ewa Kędracka 80

Doskonalenie nauczycieli
Dziecko - mały uczeń w świecie współczesnym
Dorota Janczak 70
Projekt "Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej"
Agnieszka Borowiecka 74

Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 85

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli