Nr meritum 3 2009 (14)
Edukacja dla rynku pracy

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 3/2009 (14)
w formacie PDF (rozmiar pliku 3,8 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Edukacja wobec współczesnych problemów pracy
Prof. dr hab. Barbara Baraniak 2
Uwarunkowania zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym w Polsce
Dr inż. Krzysztof Symela 12
Kształcenie zawodowe w socjoekonomicznym modelu rozwoju i zachowań człowieka
Prof. dr hab. Franciszek Szlosek 18
Czy dydaktyka konstruktywistyczna może być lekarstwem na problemy uczniów i nauczycieli szkół zawodowych?
Alina Karaśkiewicz 22

Dobra praktyka
Jak skutecznie zarządzać sobą w czasie
Teresa Gańko 29
Innowacyjne programy nauczania kształcenia zawodowego
Mgr inż. Krystyna Elżbieta Hejłasz 37
Polska i europejska sieć kształcenia modułowego
Dr inż. Krzysztof Symela 45
Kształcenie w oparciu o program modułowy "Lakiernik 714[03]" w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 11 w Warszawie
Dr inż. Marek Skórski 54
Rola Centrum Kształcenia Praktycznego w edukacji dla rynku pracy
Mgr inż. Wiesław Rogala 59
Praktyki zawodowe jako ważny element kształcenia zawodowego
Mgr inż. arch. Anna Maria Piętak, Mgr inż. Mirosław Kozłowski 61
Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
Sławomir Kasprzak 66
Dyskusja na priorytetami i kierunkami rozwoju kształcenia zawodowego na konferencji "Lokalny rynek pracy - implikacje dla szkolnictwa zawodowego"
Jerzy Kopański 72
Praca z uczniem uzdolnionym
Danuta Jankowska, Danuta Nasalska 78
Szkolny Ośrodek Kariery w Gimnazjum nr 17 na Ochocie - nowym miejscem pracy
Małgorzata Stolarska 82

Samokształcenie
Książki (i czasopisma) polecane
Dr inż. Janusz Figurski 89
Edukacja zawodowa - słownik wybranych pojęć
Zdzisław Sawaniewicz 92

Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Narzędzia komputerowe w pracy nauczyciela i doradcy zawodowego - teoria i praktyka
Piotr Krawczyk 96

Prawo oświatowe
Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty
Bogusław Tundzios 104
Nowości w prawie oświatowym
107

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli