Nr meritum 2 2009 (13)
Edukacja dziecka niepełnosprawnego

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 2/2009 (13)
w formacie PDF (rozmiar pliku 3,7 Mb) - pobierz


Teorie i badania
Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły?
Violetta Pulwarska 2
W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej
Prof. Joanna Głodkowska 5
Pięć minut pedagogiki specjalnej
Dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski 9
Włączenie - prawo a rzeczywistość
Małgorzata Dońska-Olszko 12

Wspomaganie edukacji ucznia niepełnosprawnego
Koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju w kontekście unijnych wskazań i polskich rozwiązań
Prof. dr hab. Zofia Palak 16
Zastosowanie skali Brazeltona w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Dr Grażyna Walczak 22
Wspomaganie wczesnej edukacji w kontekście efektywności instytucji przedszkola, czyli jak mierzyć jakość Skalą Oceny Jakości Środowiska Dziecka w Wieku Przedszkolnym (ECERS-R)
Dr Piotr Gindrich 25
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w opinii rodziców
Monika Orzecka 29
Międzynarodowe działania na rzecz edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
31

Dobra praktyka
Indywidualizacja jako nadrzędna zasada działań edukacyjnych wobec osób niepełnosprawnych
Beata Rola 33
Nauczyciel wszystkich uczniów
Dr Barbara Marcinkowska 36
Edukacja dziecka z zaburzeniami uwagi
Marzena Dżuman 39
Narzędzia TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
Dr Agnieszka Dłużniewska 44
Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia
Dr Katarzyna Dobosz-Teperek, Dr Beata Dasiewicz 48
Stymulacja zmysłów przez muzykę u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Agnieszka Kulbaka 53
November Project - historia pewnego zespołu
Piotr Wiernikowski 60
Program Usamodzielniania Wychowanków
Beata Lewandowska 63
Teatr Integracyjny Małachowianki
Renata Kutyło-Utzig 65

Samokształcenie
Zaproszenie do edukacji włączającej
Krzysztof Koman 68
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 na temat: Edukacja dziecka niepełnosprawnego
Zofia Zielonka 70
Książki polecane
Beata Rola, Bożena Świderska 73

Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
Ewa Kondratowska, Dorota Wróbel 75
Tablica interaktywna jako nowatorski środek dydaktyczny
Małgorzata Witecka 80

Prawo oświatowe
Uczeń niepełnosprawny w polskim prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 84
Nowości w prawie oświatowym
88

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli