Nr meritum 1 2009 (12)
Sześciolatek w szkole...

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 1/2009 (12)
w formacie PDF (rozmiar pliku 2,6 Mb) - pobierz

Teorie i badania
Sześciolatek w szkole podstawowej...
Karol Semik 2
Siedem grzechów głównych edukacji matematycznej
Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska 4
Znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci w świetle badań
Dr hab. Małgorzata Żytko 15
Edukacja przedszkolna w myśl wymagań nowej podstawy
Prof. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska 20
Edukacja matematyczna w nowej podstawie programowej
Dr Małgorzata Skura 25
Komunikat z badań CBOS, Polacy o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej i obniżeniu wieku szkolnego
29
Sześciolatek - kto to taki...
Co z tą dojrzałością szkolną?
Bożena Janiszewska 33
Gotowość do podjęcia nauki w szkole
Mirosława Pleskot 38
O 6-latkach w szkole: racjonalnie i innowacyjnie
Dr Jan Fazlagić 41
Sześciolatek do szkoły - sprawozdanie z debaty na Uniwersytecie Gdańskim
Piotr Kowalczuk 44
Dobra praktyka tworzenia przestrzeni edukacyjnej małego dziecka
Jak dzięki środkom unijnym przygotować sześciolatki do nauki w szkole
Elżbieta Tołwińska-Królikowska 48
Alternatywne formy wychowania przedszkolnego
Dr R. Gawrych 52
Reforma oświaty po walijsku
Ewa Kędracka 57
Lew Wygotski - myśliciel, któy zmienił nauczanie
60
"Klucz do uczenia się" - opis programu
Dr Alicja Komorowska 66
"Klucz do uczenia się" - refleksje nauczycielki przedszkola
Ewa Wąsowska 68
Innowacja pedagogiczna "Przedszkole bez zabawek"
Anna Chełminiak, Joanna Wysocka 70
"Przyjaciele Zippiego" - refleksje i doświadczenia
Dorota Kamińska 78
Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
82
Metoda Dobrego Startu - teoria a praktyka
Alicja Gąsiorowska 86
Samokształcenie
Książki polecane
Mirosława Pleskot, Marzena Dżuman 89
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: Edukacja małego dziecka
Dr Magdalena Turos 95
Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Dziecko przy komputerze - kiedy, jak, dlaczego?
Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień 96
Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 100

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli