Nr meritum 3 2008 (10)
Twórczość, Kreatywność, Innowacyjność...
Teorie i badania
Skazani na twórczość. Od Aleksandrii - przez Lwów - do San Francisco.
Prof. Józef Kozielecki 4
Czy współczesny człowiek skazany jest na twórczość?
Prof. Michał Kleiber 12
Promować rozwój czy dręczyć twórczością?
Prof. Aleksander Nalaskowski 16
"Skazani na twórczość", czyli dlaczego powinno się pomagać uczniom w tworzeniu.
Prof. Krzysztof J. Szmidt 21
Radosna twórczość o twórczości. Badajmy kreatywność uczniów - nie "twórzmy" stereotypów!
Dr Maciej Karwowski 27
Z naszych doświadczeń
Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Szkoła wspierająca uzdolnienia - z doświadczeń projektu płockiego. Budzenie śpiącego olbrzyma.
Joanna Banasiak 34
Opinie nauczycieli dotyczące efektywności prowadzonych przez nich lekcji twórczości.
Monika Modrzejewska-Świgulska 37
Wakacyjna podróż. Scenariusz zajęć z zakresu psychodydaktyki twórczości dziecięcej.
Małgorzata Graczyk, Jolanta Jabłońska, Mariola Marciniak 40
Echa I Edycji Międzyszkolnego Festiwalu Twórczości w Płocku.
Elżbieta Grzelak, Iwona Zaremba, Edyta Dzięgielewska 43
Trening twórczości w szkole, czyli o przygodzie z projektem.
Ewa Wiśniewska 44
Szkoła jako miejsce stymulowania aktywności twórczej - wychowanie do twórczości w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej w Zakopanem.
Marta Galewska-Kustra 48
Z notatnika refleksyjnego praktyka - rzecz o Szkolnej Lidze Twórczości.
Dorota Kulesza 53
Destination ImagiNation - jak twórczo rozwiązywać problemy?
Teresa Kosiarek 59
"Umieć, chcieć i móc" - doświadczanie psychodydaktyki kreatywności w przedszkolu.
Elżbieta Płóciennik 65
"Więc chodź pomaluj mój świat".
Bogumiła Ogrodowczyk 70
Zapalmy ognisko! - o kreatywności w przedszkolu słów kilka.
Donata Leszczyńska, Teresa Komuda 74
Trening umysłu, czyli jak odnieść sukces.
Ewa Kasprzak-Osiecka 79
Kreatywność - rynek pracy - szkoła - rozmowa Meritum z Małgorzatą Jaskulak.
83
Samokształcenie
Książki polecane.
Agnieszka Gasper, Izabela Jurek 86
Literatura konieczna z pedagogiki i psychologii twórczości.
Prof. Krzysztof J. Szmidt 89
Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Edukacyjne możliwości wykorzystania komiksu.
Dorota Janczak 91
Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym.
Bogusław Tundzios 94

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli