Nr meritum 2 2008 (9)
Czytać, rozumieć, wiedzieć...
Teorie i badania
Zamieszkać w bibliotece
Prof. Jan Tomkowski 4
Raport o nieczytaniu
Dr S. Bortnowski 9
Książka w sieci - nowej przestrzeni medialnej.
Tomasz Chodowiec 15
Badanie PISA, czyli o czytaniu ze zrozumieniem.
Piotr Czetwertyński 22
Gimnazjaliści i książki.
Zofia Zasacka 25
Przyjemność czy przymus? Młodzi czytelnicy poezji.
Anna Romaniuk 30
Czytanie jako umiejętność korzystania z techniki.
Elżbieta Gajek 33
Z naszych doświadczeń
Kompetencje na ścieżce...
Katarzyna Czarnocka-Pasztor 37
Jak wychować czytelnika?
Iwona Dąbek 40
Zaproszenie do bajkolandii...czyli jak uczyć słuchania.
Mirosława Pleskot 43
Czytania można nauczyć.
Elżbieta Brzezicka 47
Mali czytelnicy - poszukiwacze skarbów.
Bogumiła Ogrodowczyk 52
Ksiązki leczą.
Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz 55
Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Edukacja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej - cele i potrzeby.
Izabela Rudnicka 59
Biblioteka jako centrum multimedialne.
Dorota Salomon 63
Jednak pieniądze szczęście dają.
Barbara Zielińska, Ewa Lilianna Matusiak 65
Dlaczego lubię/nie lubię czytać?
Anna Mirońska 68
Rozwijać pasję czytania...
Wiesława Papierska 71
O stawaniu się czytelnikiem - słów kilka.
Edyta Dobek 75
Zachęcajmy do czytania...
Grażyna Dąbkowska 77
Czy i dlaczego lubisz/nie lubisz czytać? - wypowiedzi młodzieży
78
Samokształcenie
Uczenie się jest ważniejsze niż nauczanie.
Małgorzata Taraszkiewicz 79
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 na temat CZYTELNICTWO.
Antoni Woźnica 85
Książki polecane
87
Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Kilka słów o e-bookach.
Bożena Boryczka 89
Język komunikatorów elektronicznych a sposób postrzegania świata.
Michał Friedrich 93
Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 100

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli