Nr meritum 1 2008 (8)
Świat (bez) wartości

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 1/2008(8)
w formacie PDF - pobierz

Teorie i badania
Człowiek i dobro. Antropologiczne podstawy etyki
Artur Andrzejuk 4
Polska młodzież w świetle badań międzykrajowych
Krzyszto Koseła 8
Kształtowanie praw uczniów - wartości i zasady w szkolnych programach wychowawczych. Raport z badania Mazowieckiego Kuratora Oświaty
16
Z naszych doświadczeń
Wychowywać to kochać i wymagać.
Joanna Sakowska 18
TOC w wychowaniu ku wartościom
Agnieszka Dłużniewska 21
Łączenie teorii z praktyką w wychowaniu patriotycznym
Krystyna Buławka 26
O wartości pytań zadawanych sobie
Feliks Krzywicki 30
Czego potrzebują nauczyciele
Izabela Wrzesińska 34
Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Co zrobić, gdy Słowacki nie zachwyca?
Michał Friedrich 36
W stronę gwiazd, czyli o drodze do sukcesu
Longina Kroć-Ziemkiewicz 41
Bumerang
Małgorzata Szeja 45
Wychowawcza funkcja plastyki w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.
Piotr Sobolewski 48
Praca wychowawcza szkoły
Mariola Borzyńska 51
Co to jest autorytet? Kto jest dla mnie autorytetem?
Wielogłos uczniów na temat autorytetów we współczesnym świecie
53
Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007. Wychowanie do wartości, autorytety wychowaniu, odpowiedzialność w wychowaniu.
Anna Stefaniak 58
Polecamy te książki do przeczytania i... korzystania.
Magdalena Turos 66
Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Zagrożenia generowane przez nowe technologie
Małgorzata Rostkowska 69
Prawo oświatowe
Prawo oświatowe
Bogusław Tundzios 74

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli