Nr meritum 4 2007 (7)
Komputer w szkole
Teorie i badania
Szkoły a nowe technologie i nowe kształcenie
Maciej M. Sysło 4
O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta
Andrzej Walat 8
Standardy przygotowania każdego nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej
Małgorzata Rostkowska 14
Zarządzanie szkołą w społeczeństwie informatycznym
Grażyna Ożarek 18
Obcuję z geniuszami, którzy stąpają po ziemi - rozmowa z dr. hab. Krzysztofem Diksem
Grażyna Gregorczyk 24
Z naszych doświadczeń
Platforma e-learningowa Moodle w kształceniu dzieci uzdolnionych informatycznie
Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska 28
Od notesika ze słówkami do programu konkordacyjnego
Dariusz Kwiecień 31
Ciekawe zasoby internetu w skomputeryzowanej bibliotece
Bożena Boryczka 34
Czy TI jest dla nas czyli rzecz o wartości dodanej
Jan Dunin-Borkowski, Małgorzata Chmurska, Grażyna Gregorczyk, Anna Grzybowska, Elżbieta Kawecka, Małgorzata Witecka 40
O czym należy pamiętać organizując lekcje z komputerem?
Dariusz Kwiecień 47
Jak użyć cyrkla, miary i wagi w badaniach przyrody
Jan Dunin-Borkowski, Elżbieta Kawecka 50
Analiza danych geograficznych w środowisku ArcView 3.2
Małgorzata Witecka 54
Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Wykorzystanie technologii informacyjnej w uczeniu się i nauczaniu biologii
Urszula Poziomek 59
"Reporterzy ekozespołów" - edukacja dla zrównoważonego rozowju z wykorzystaniem możliwości technologii informacyjnych w szkole+konspekt
Małgorzata Gregorczyk 65
Strona WWW oraz platforma edukacyjna jako nowoczesny środek dydaktyczny nauczyciela
Małgorzata Rostkowska 75
Webquest i jego zastosowanie w nauczaniu
Natalia Guzowska 80
Webquest w nauczaniu zintegrowanym
Małgorzata Tkacz-Rutkowska 84
C.a.R Metal oraz GEONExT - bezpłatne oprogramowanie do tworzenia dynamicznych konstrukcji geometrycznych
Hanna Basaj 87
Samokształcenie
Wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w edukacji - zestawienie bibliograficzne
Marek Kamiński 100
Wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w edukacji
Bożena Dawidowska-Langer 103
Serwisy edukacyjne - przegląd
104
Innowacje pedagogiczne
IDWBL - Innowacyjna dydaktyka w uczeniu wspomaganym siecią
Bożena Boryczka, Witold Kranas 108
Nowości technologii informacyjnej a edukacja Podcast
Dorota Janczak 113
IT for US czyli Technologia Informacyjna dla zrozumienia przedmiotów przyrodniczych
Małgorzata Chmurska, Elżbieta Kawecka 116
Prawo oświatowe
Wolna Kultura i nauka w dobie Internetu
Alek Tarkowski 120
BHP i aktualności prawne
Dariusz Skrzyński 125

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli