Nr meritum 2/3 2007 (6)
Europejskie projekty Edukacyjne na Mazowszu

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 2-3/2007(6)
w formacie PDF - pobierz

Teorie i badania
Razem - ucząc się przez całe życie
Jolanta Urbanikowa 4
Program "Edukacja i szkolenie 2010" i jego realizacja w Polsce
Dorota Lewandowska 9
Fundusze strukturalne na rzecz edukacji
Maria Idźkowska 19
Program edukacyjny "Warszawa rożnorodna". Komponent "Edukacja obcokrajowców w Warszawie"
Mirosław Sielatycki 21
Raport wojewódzki z obserwacji stanu i przebiegu realizacji projektów Comeniusa w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2005/2006
Jacek Żabicki 27
Nauczyciele szkół mazowieckich mówią o sukcesach, osiągnięciach i satysfakcjach w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych
Jacek Żabicki 38
Z naszych doświadczeń
Konteksty realizacji projektów edukacyjnych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Monika Kaliszewska 41
Aspekty kierowania projektem
Zdzisława Barankiewicz 43
Koordynator szkolnego projektu edukacyjnego
Iwona Moczydłowska 47
Ewaluacja kształcenia nauczycieli i tutorów
Agnieszka Zakrzewska 52
Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego
Mirosława Pleskot 57
Liderzy społeczności europejskich
Teresa Stachurska-Maj 61
Doradca zawodowy ucznia
Jolanta Szymczyk 64
Przyjaciele Zippiego - międzynarodowy program promocji zdrowia emocjonalnego małego dziecka
Dorota Kamińska 66
Słowa, liczby, dźwięki, smaki... III Festiwalu Edukacyjnego
Zdzisława Barankiewicz 68
Współpraca Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia z Samorządem Rejonu Wileńskiego
Małgorzata Górska 70
Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Czy warto było... refleksji kilka o realizacji projektu rozwoju szkoły
Małgorzata Wiśniewska 73
Poznajemy się nawzajem
Ewa Kryńska-Borowska 76
Dorastanie bez ryzyka
Bożena Kudlicka 78
Szkoła przyszłości
Marcin Siemionek 80
Normy zapewniające jakość kształcenia w zawodach medycznych oraz nadzór nad jakością usług
Helena Wasilewska 81
Moja pasja to mój zawód
Izabela Perera 89
Fundusze strukturalne dla każdego
Jarosław Bednarski 91
Samokształcenie
Informacja o publikacjach związanych z projektami UE
Magdalena Turos 95
Problemy z projektami europejskimi? Garść rad dla przyszłych beneficjentów
Ewa Kędracka 97
Ewaluacja w programie Comeniusa
Ewa Kędracka 104
Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Europejskie projekty edukacyjne - z doświadczeń OEIiZK
Grażyna Gregorczyk 107
Akcje eTwinning
Grażyna Gregorczyk, Elżbieta Kawecka 113
Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 116

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli