Nr meritum 1 2007 (5)
Gimnazjum

W tym miejscu możesz pobrać cały numer Meritum 1/2007(5)
w formacie PDF - pobierz

Teorie i badania
Gimnazjum w toku dziejów i reform oświatowych
Prof. Bogusław Śliwerski 4
Gimnazjum - szansa czy pomyłka?
Marta Bieniasz 13
Podręczniki dla elity
dr Stanisław Bortnowski 15
Z naszych doświadczeń
Mazowiecki Kurator Oświaty dr Grzegorz Tyszko przedstawia "Sprawozdanie z realizacji zadań"
dr Grzegorz Tyszko 18
Zmiany wyników egzaminów gimnazjalnych
21
Gimnazjalny eksperyment
Włodzimierz Kastelaniec 23
Gdyby mi dzisiaj powierzono wychowawstwo klasy w gimnazjum
Krystyna Kołakowska 24
Orientacja, informacja i doradztwo zawodowe w szkole gimnazjalnej
Jolanta Ochab 28
Matematyka na starcie w gimnazjum
Henryka Bęczkowska, Małgorzata Iwanowska, Władysława Paczesna, Barbara Walat, Barbara Wrzosek, Barbara Ziembowicz 35
Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Szkoła z charakterem - kształtowanie systemu wartości gimnazjalistów
Mariola Moczoń 38
Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej w Gimnazjum Nr 121
Wanda Walkowiak 43
Propozycje zagospodarowania wolnego czasu
Urszula Skrzypczak, Anna Kurowicka 50
Czy praca w gimnazjum może być satysfakcjonująca?
Małgorzata Dudzic, Małgorzata Kozak, Ewa Karkowska 53
Sami o sobie i swoim gimnazjum - głosy uczniów
56
Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne "Gimnazjum jako środowisko wychowawcze oraz etap życia i kształcenia młodego człowieka"
Katarzyna Czarnocka-Pasztor 60
Recenzje i omówienia
Daniela Michalska, Hanna Sieradzka, Andrzej Stawicki 62
Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
15-lecie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Grażyna Gregorczyk, Bożena Boryczka 66
Edukacja medialna w praktyce
Dorota Janczak 71
Pamięci Jana Dunin-Borkowskiego (1932-2007)
74
Prawo oświatowe
Prawo oświatowe
Bogusław Tundzios 76

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli