Nr meritum 3/4 2006 (3)
Egzaminy zewnętrzne
Teorie i badania
Znaczenie edukacyjne egzaminu doniosłego
Prof. dr hab. Bolesław Niemierko 4
Analiza i interpretacja wyników egzaminu doniosłego
Elżbieta Ostaficzuk 12
Projekt badawczy edukacyjna wartość dodana
Agnieszka Pfeiffer, Ewa Kędracka 22
Wokół egzaminów zewnętrznych - rozmowa z dr Romanem Dolatą
25
Z naszych doświadczeń
Matura na falach społecznych nastrojów
Beata Kossakowska 33
Egzamin maturalny z informatyki - jak było, jest i będzie
Wanda Jochemczyk, Małgorzata Rostkowska 38
Droga do sukcesu na rynku pracy czyli o egzaminowaniu zewnętrznym
Maria Suliga 41
Zróbmy wszystko, aby uniknąć niepowodzeń
dr Henryk Szaleniec 45
Etyka egzaminatora nie tylko w teorii
Feliks Krzywicki 49
W połowie drogi... w szkołach ponadgimnazjalnych
Elżbieta Jaworska, Andrzej Wawrzyniak, Bożena Makulska-Dąbkowska, Elżbieta Ostaficzuk, Andrzej Werner 51
Projekt 2006 "Wiem, co już umiem"
Lidia Brandmiller-Witowska, Jolanta Kamińska 53
Wykorzystanie Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w procesie nauczania/uczenia się języka francuskiego
Irena Nyckowska 58
Dlaczego reforma oświaty okazała się szkodliwa dla polonistyki szkolnej
dr Stanisław Bortnowski 62
Dlaczego bronię nowej matury?
dr Jarosław Klejnocki 65
Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Kompetencje, pasja, współpraca - receptą na sukces?
Tomasz Gogacz 68
Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu jakości kształcenia
Małgorzata Maria Nowakowska 71
Siadaj, jedynka! Czyli o nadużywaniu ocen niedostatecznych
Adam Czesławiak 73
Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: Ocenianie i egzaminowanie
Wanda Golec, Anna Korzeniowska 77
Recenzje i omówienia
79
Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Technologia informacyjna a przedmioty przyrodnicze. Blaski i cienie
Jan Dunin-Borkowski, Elżbieta Kawecka 82
Europejski projekt "ICTime - TI jako narzędzie edukacji interkulturowej i medialnej"
Dorota Janczak 85
Prawo oświatowe
Ocenianie i egzaminowanie w prawie oświatowym
Bogusław Tundzios 86

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli