Nr meritum 2/2006 (2)
Jakość pracy szkoły
Teorie i badania
Wokół jakości oświaty na Mazowszu - rozmowa z dr Grzegorzem Tyszko Mazowieckim Kuratorem Oświaty
dr Grzegorz Tyszko 4
Doktryna jakości
prof. dr hab. Andrzej Blikle 6
Filozofia jakości
dr Zofia Chełstowska 15
Maoa jakości
Ewa Kędracka 17
Jakość kształcenia zawodowego - priorytetem w Europie
Jolanta Podłowska 22
Szkoła po fińsku
dr Janina Zawadowska 28
Z naszych doświadczeń
Budowanie systemu jakości w oparciu o wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły
Ewa Dombrowska, Krystyna Wiącek 31
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w zakresie budowania jakości w edukacji
Teresa Gańko 35
Organizacja mierzenia jakości oraz badania osiągnięć edukacyjnych uczniów - propozycja
Andrzej Czarnecki 39
Kilka uwag o mierzeniu jakości pracy szkoły na tle wewnętrznego systemu zapewniania jakości
Janina Janosz 45
Akredytacja zewnętrznym potwierdzeniem jakości placówki doskonalenia nauczycieli
Irena Nyckowska 46
Od diagnozy potrzeb ku jakości doskonalenia
Alina Karaśkiewicz 50
I ty będziesz profesjonalistą!
Grażyna Rybicka 53
Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Krótki poradnik dla szkoły sięgającej po znak jakości
Ewa Kędracka 57
Szkoła Marzeń
Iwona Moczydłowska 58
Zielony certyfikat
Jadwiga Dybysławska 64
Ogólnopolska akcja "Szkoła z klasą" a doskonalenie jakości pracy
Anna Otłowska 68
Szkoła Marzeń w Zespole Szkół w Łazach
Małgorzata Gajcy 71
Szkoła Marzeń i Szkoła z Klasą - Gimnazjum w Czernicach Borowych
Monika Głodkowska, Małgorzata Góralczyk, Małgorzata Granoszewska 73
Czy mierzenie jakości pozwala szkołom zapewnić jakość - z doświadczeń dyrektora szkoły
Cezary Ziembicki 75
Samokształcenie
Jakość pracy szkoły - zestawienie bibliograficzne
Dorota Salamon 78
Recenzje nowości wydawniczych
Dorota Hryniewicka 82
Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Nauczanie on-line jako uzupełnienie tradycyjnych form
Dariusz Kwiecień 87
Otwarta pracownia komputerowa dla uczniów gimnazjum i liceum
Jan Dunin-Borkowski, Małgorzata Chmurska, Anna Grzybowska, Elżbieta Kawecka, Małgorzata Witecka 89
Praca z uczniem zdolnym w szkole średniej
Małgorzata Rostkowska 94
Prawo oświatowe
Jakość w prawie oświatowym - Akty prawne wydane w okresie styczeń - czerwiec 2006
Bogusław Tundzios 97

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli