Nr meritum 1/2006 (1)
Szczególne potrzeby edukacyjne naszych uczniów
Teorie i badania
Twórcze czy nie? kontrowersje wokół kreatywności dzieci
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt 4
Zdolny czyli jaki?
Dr Maciej Karwowski 9
Dzieci zdolne w szkole
Małgorzata Taraszkiewicz 13
Z naszych doświadczeń
Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej i oddziaływań terapeutycznych stosowanych wobec dziecka z zaburzeniami w rozwoju - założenia teoretyczne, implikacje praktyczne
Aleksandra Borkowska 17
Przykład arkuszy do diagnozy pedagogicznej dla dzieci w wieku 6-10 lat
Mirosława Pleskot 21
Metodyczny wymiar postępowania terapeutycznego w zakresie usprawniania dysfunkcji rozwojowych dziecka dyslektycznego
Elżbieta Gadomska 28
Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Bożena Świderska 30
Program koła humanistycznego dla uczniów gimnazjum
Janina Ziętek 32
Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia
Joanna Nawrocka-Szmulewicz 36
Z doświadczeń nauczycieli i szkół
Szlifowanie płockich diamencików
Joanna Pocałuń, Marzena Kuć 38
Płyniemy z Kaliope na Wyspy Szczęśliwe - wspieranie zdolności twórczych uczniów
Iwona Zaremba, Małgorzata Kucicka 40
Samokształcenie
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dziecko dyslektyczne, dziecko zdolne
Antoni Woźnica 41
Recenzje
Krystyna Ślubowska 46
Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Systemy dialogowe w nauczaniu języków obcych
Dariusz Kwiecień 48
Funkcja dwóch zmiennych w fizyce i jej obraz komputerowy
Nina Tomaszewska 50
Prawo autorskie a technologia informacyjna - krótki przewodnik dla nauczycieli
Dorota Janczak 52
Mazowieckie Konkursy Informatyczne
Agnieszka Borowiecka, Maciej Borowiecki, Krzysztof Chechłacz, Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska 58
Prawo oświatowe
Prawo oświatowe
Bogusław Tundzios 61

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli