Meritum nr 1 2007(5) Gimnazjum
Dział: Z naszych doświadczeń
Mazowiecki Kurator Oświaty dr Grzegorz Tyszko przedstawia "Sprawozdanie z realizacji zadań"
Autor: Mazowiecki Kurator Oświaty Dr Grzegorz Tyszko przedstawia sprawozdanie
SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań związanych z przeglądem i oceną szkół/placówek systemu oświaty pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki – realizacja Uchwały Rady Ministrów Nr 186/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach, zmienionej Uchwałą Nr 200/2006 z dnia 22 listopada 2006 r.

www.kuratorium.waw.pl

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli