Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne
RUBRIC jako narzędzie komunikacji w procesie oceniania
Autor: Ewa Kędracka - Feldman
W swoim artykule Ewa Kędracka-Feldman, nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie przedstawia powszechne w edukacji na świecie ?rubrics? ? narzędzia komunikowania, co i jak jest oceniane. Taka forma podawania do wiadomości kryteriów (oceniania zarówno procesów, jak i produktów, zarówno działania ludzi, jak i organizacji) może ułatwić wszelkie ocenianie w szkole ? a zwłaszcza ocenianie kształtujące. Trudno przecenić, jak TIK ułatwia nauczycielom stosowanie rubrics ? przez ułatwienie dostępu w chmurze internetowej do już opracowanych (i sprawdzonych w praktyce). Także w sieci można znaleźć specjalne aplikacje ułatwiające tworzenie własnych rubrics.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli