Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Dobra praktyka
W drodze do oceniania kształtującego
Autor: Małgorzata ROSTKOWSKA
Ocenianie jest bardzo ważnym elementem każdej koncepcji dydaktycznego działania oraz stałym elementem codziennych kontaktów międzyludzkich. Z ocenianiem spotykamy się na każdym kroku, ponieważ ludzie oceniają stale działania swoje i innych. Nauczyciele muszą być szczególnie dobrze przygotowani do oceniania siebie i uczniów, gdyż jest to ważny element ich pracy dydaktyczno- wychowawczej - podkreśla w swoim artykule Małgorzata Rostkowska, nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli