Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Dobra praktyka
Kropla drąży kamień, czyli jak przekonać się do OK
Autor: Beata Franczuk
Swoją przygodę z ocenianiem kształtującym w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie rozpoczęliśmy zupełnie nieświadomie od udziału zespołu nauczycieli (fizyk, chemik, matematyk, historyk i polonista) w programie Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej ?Nauczyciel z klasą? (2005/2006). 2006). Realizując zadania programu, opracowywaliśmy i przeprowadzaliśmy zajęcia, podczas których naszym zadaniem było formułowanie celów lekcji i przekazywanie ich uczniom na początku zajęć oraz ocenę ich pracy w formie krótkiej informacji zwrotnej. Na początku zespół był sceptycznie nastawiony do realizowanych działań, a i uczniowie zdziwieni i niezbyt zadowoleni z braku ocen. Z tego zespołu tylko ja byłam nastawiona do tych zmian optymistycznie... - o tym jak wygląda OK w codziennej praktyce szkolnej opowiada Beata Franczuk, nauczyciel chemii w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, doradca metodyczny w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych MSCDN Wydział w Płocku.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli