Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Dobra praktyka
Znam pewną szkołę OK...
Autor: Beata Kossakowska
Beata Kossakowska, nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, koordynator projektów Mazowieckie Centra Talentu i Kariery i Akademia Profesjonalnego Nauczyciela opisuje w swoim artykule Winterhuder Reformschule, państwową, typowo osiedlową szkołę, w której jest realizowany system oceniania kształtującego. Przytacza przykłady prawdziwych rozwiązań, zapisow i narzędzi stosowanych w tej hamburskiej szkole. Naukę odbywają w niej uczniowie od klasy 0 do 13, co u nas uznane byłoby za ?dyskomfort?. - Wizyta w tej szkole zrobiła na mnie ogromne wrażenie ? poczułam, że dotykam OK ?fizycznie?. Zapewne powiecie ? ale u nas (w Polsce) tak się nie da, są inne uwarunkowania prawne, to jest niemożliwe itp. Może warto sprobować?- przekonuje.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli