Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Nauczanie i uczenie się
Ocenianie kształtujące w metodzie projektu
Autor: Elżbieta Tołwińska - Królikowska
W ostatnim czasie nasila się dyskusja dotycząca zasadności stosowania rożnych modeli oceniania i wspierania uczniow w uczeniu się. Tradycyjne modele poddawane są krytyce, choć ciągle znajdują szerokie poparcie wśrod wielu nauczycieli i rodzicow. W tym artykule autorka -Elżbieta Tołwińska-Królikowska - pokazuje, jak zastosowanie oceniania kształtującego wzmacnia efekty zastosowania metody projektu edukacyjnego, powoli i z oporami znajdującego miejsce w naszych szkołach.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli