Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Nauczanie i uczenie się
Rola dyrektora we wdrażaniu oceniania kształtującego w szkole
Autor: Małgorzata Nowak
Ocenianie kształtujące to system organizacji procesu edukacyjnego, koncepcja, metoda sprzyjająca uczeniu się, nauczaniu, rozwojowi. Położenie nacisku na słowo ?ocenianie? spowodowało zubożenie w powszechnym odbiorze idei formative assessment, wkładając wieloaspektowe działania do szufladki związanych wyłącznie z oceną. Z drugiej strony, skrót OK brzmi miło dla ucha i wywołuje dobre skojarzenia. Może dlatego zainteresowałam się ideą oceniania kształtującego ponad dziesięć lat temu? -opowiada w swoim artykule Małgorzata Nowak , wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach, jednej z największych wiejskich placówek oświatowych na Lubelszczyźnie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli