Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Nauczanie i uczenie się
Dydaktyczne aspekty oceniania kształtującego
Autor: Wojciech Papaj
Ocenianie kształtujące należy do tych ? zaskakująco nielicznych ? współczesnych koncepcji dydaktycznych, które w całości koncentrują się na tym, co wydarza się podczas lekcji pomiędzy uczniami i nauczycielem, a przede wszystkim na interakcjach wśród samych uczniów. Wzmocnienie tych interakcji jest jednocześnie jednym z większych wyzwań wobec utrwalonego przekonania, że podczas lekcji ?nie wolno rozmawiać?, zaś szumek dochodzący z sali lekcyjnej bywa interpretowany jako sygnał, że nauczyciel nie potrafi utrzymać dyscypliny i ogólnie ?nie radzi sobie? - tak rozpoczyna swój artykuł Wojciech Papaj, absolwent polonistyki UJ, nauczyciel, trener, wieloletni pracownik systemu doskonalenia nauczycieli.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli