Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Teorie i badania
Ocenianie kształtujące ? strategie i techniki
Autor: Magdalena Pater
Wyrażenie ?ocenianie kształtujące? nie oddaje sedna sprawy, słowo ?ocenianie? jest nieadekwatne, gdyż ocenienie kształtujące to o wiele więcej niż samo ocenianie. To zasady dobrego nauczania - przekonuje w swoim artykule Magdalena Pater, koordynatorka działania RUN Rozwijanie Uczenia się i Nauczania ? realizowanego w ramach programu Szkoła Ucząca Się w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli