Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Teorie i badania
Funkcje i formy informacji zwrotnej
Autor: Tomasz Garstka
W szkole informacja zwrotna ma służyć uczniom. Udzielana jest z zamiarem wpływu (umocnienia lub poprawy) na działania ucznia; ma polepszać efekty jego uczenia się, podwyższać poziom wykonania przez niego zadania, zwiększać efektywność zastosowania jego kompetencji w różnych sytuacjach. O tym czym jest kanapka motywacyjna oraz jak udzielać informacji zwrotnej napisał w swoim artykule Tomasz Garstka, psycholog, socjoterapeuta, szkoleniowiec.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli