Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Teorie i badania
Nauczyciel ocenia?
Autor: Marta Choroszczyńska
Autorka artykułu - Marta Choroszczyńska, dyplomowana nauczycielka, konsultantka w Ośrodku Rozwoju Edukacji, edukatorka z listy MEN - przedstawia rozważania na temat oceniania w szkole i znaczącej roli nauczyciela w tym trudnym procesie, dokonuje przeglądu definicji oceniana, skupiając się na nowo obecnie odkrywanym, ocenianiu kształtującym. Podkreśla również, że ten typ/styl oceniania, który został uwzględniony w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej, doskonale wpisuje się w teoretyczny model oceniania szkolnego, zawartego w ideologii zwanej progresywizmem.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli