Meritum nr 1/2015(36) Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające
Dział: Teorie i badania
Co kształtuje ocenianie kształtujące?
Autor: dr Grażyna Czetwertyńska
Nauczyciele nie lubią oceniać. Ocenianie uczniów to najmniej lubiana część ich pracy. Często wskazują oni konieczność oceniania, czyli decydowania o liczbie punktów lub końcowej ocenie dla ucznia, jako trudne, niewdzięczne zadanie. Dotyczy to nauczycieli wszystkich poziomów nauczania. O tym dlaczego warto stosować w swojej pracy ocenianie kształtujące oraz jakie są przekonujące dowody na to, że OK wspiera proces nauczania-uczenia się przeczytamy w artykule dr Grażyny Czetwertyńskiej, która jest adiunktem na Wydziale ?Artes Liberales? Uniwersytetu Warszawskiego, autorką publikacji na temat metod nauczania i oceniania, prowadziła Laboratorium Edukacyjne MISH UW, pełniła funkcję dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz eksperta wiodącego w projekcie systemowym MEN ds. podstawy programowej i programów nauczania dla polskich szkół za granicą: Włącz Polskę.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli