Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Prawo oświatowe
Prawne aspekty prowadzenia szkolnej strony internetowej
Autor: Dariusz SKRZYŃSKI
Obecnie wiele szkół i placówek oświatowych prowadzi lub właśnie tworzy swoje strony internetowe. Prezentują na nich statuty i osiągnięcia podopiecznych, zamieszczają zdjęcia, filmy. Należy zadbać, żeby takie publikacje nie naruszały przepisów o prawie autorskim, ochronie danych osobowych i zapewniały poszanowanie zasad prywatności. Autor w swoim artykule odwołuje się do tych problemów i wyjaśnia je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Porusza takie kwestie, jak stosowanie plików cookies (tzw.: ciasteczek), zagadnienia odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronie, prezentuje zakres informacji publicznych udostępnianych za pomocą stron BIP, informuje o możliwości zamieszczania reklam. Kilka akapitów poświęca także publikowaniu na szkolnej stronie internetowej cudzych utworów, prac uczniów, artykułów prasowych, czy linków do innych stron internetowych. W sposób wyczerpujący przedstawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, jakie występują podczas publikowania na stronie internetowej danych i wizerunków uczniów i pracowników.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli