Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Samokształcenie
Kto jest dobry, a kto nie?, czyli o rankingach szkół w Internecie
Autor: Grażyna GREGORCZYK
Autorka porusza w artykule problem rankingów różnych typów szkół publikowanych w Internecie. Przedstawia i opisuje te najbardziej popularne, np. zamieszczane na portalu edukacyjnym ?Perspektywy?. Zastanawia się nad ich zasadnością, poszukuje korzyści, jakie przynoszą w staraniach o poprawę jakości pracy szkół. Przytacza opinie zarówno ekspertów przekonanych o potrzebie rankingów, które mobilizują szkoły, by poprawiały własny wizerunek w środowisku, jak i tych recenzentów nastawionych sceptycznie. Prezentuje wykorzystanie możliwości promocyjno-marketingowych rankingów, które mądrze zastosowane, mogą być ważnym elementem umacniania wizerunku szkoły.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli