Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Samokształcenie
Szkolny newsletter - szybki i skuteczny środek komunikacji szkoły z rodzicami
Autor: Hanna BASAJ
Autorka artykułu zwraca uwagę, że część istotnych informacji z życia szkoły z różnych przyczyn nie trafia do rodziców, dlatego zachęca, aby wykorzystać newsletter jako środek komunikacji szkoły z rodzicami/opiekunami uczniów i jednocześnie, który będzie skutecznym narzędziem promocji i dobrym sposobem na budowanie relacji szkoła ? rodzic. W artykule podane są porady, jak pozyskać adresy e-mail rodziców, co powinien zawierać szkolny newsletter, kto może go tworzyć, jak często powinien być wysyłany, jakie mogą być metody jego dystrybucji. Autorka podaje wskazówki, jak przygotować i wysyłać szkolny newsletter, jakich narzędzi użyć do tworzenia listy mailingowej subskrybentów. Prezentuje także podstawowe kroki podczas tworzenia newslettera.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli