Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Samokształcenie
Atrakcyjne galerie zdjęć i pokazy na stronie WWW
Autor: Hanna BASAJ, Filip DEMBSKI
Strona WWW szkoły to jej wizytówka. Powinna wyglądać estetycznie, nowocześnie i zawsze zawierać aktualne informacje. Pomóc w tym mogą efektowne, dynamiczne galerie lub pokazy zdjęć z animowanymi przejściami. W artykule zaprezentowane zostały proste w użyciu narzędzia sieciowe, bezpłatne lub posiadające plan darmowy, dające możliwość wykorzystania różnych efektów przejść zdjęć ? Slide.ly i Cincopa. Każde z narzędzi zostało krótko scharakteryzowane, podano także zwięzłe instrukcje, jak stworzyć galerię zdjęć lub pokaz.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli